Полевые работы, 2012 г.

Polevye_raboty__2012_g_1.doc

Полевые работы 2013 год

Polevye_raboty__2013_g._Kemerovo.pdf